Инвеститор - СТРОЙКОЛУКС ООД

Стройколукс ООД е дружество със строго определени инвестиционни цели. Да създава ДОМОВЕ, а не просто апартаменти.

Изкуството да живееш сред паркова среда

с мисъл за спокойствието и сигурността на семейството и израстването на децата сред волност и красота.

Налагане и внедряване на европейски стандарти и иновационни концепции

в областта на жилищното строителство и оформление. Стремежът е да се постигне и опази "изкуството" да живееш в една нова общност, с мисъл за семейството, със стил, сред паркова среда, при уникално съчетание на услуги.

Казано с други думи, Стройколукс ООД акцентира върху комфорта, безопасността и сигурността в своите комплекси, естетичното оформление на пространството около сградите и отлично развитата инфраструктура, сред която умело да бъдат съчетавани работа, развлечения, спорт и почивка.

Стройколукс ООД е дружество със строго определени инвестиционни цели:

- Фирмата инвестира в закупуването на недвижими имоти (парцели и сгради), както и в строителството и въвеждането в експлоатация на нови сгради на територията на Република България.

Приоритетните целеви пазарни сегменти, към които компанията е ориентирана, са луксозни апартаментни комплекси (затворен тип), търговски и офис площи, центрове за отдих и релакс.

Стройколукс ООД е дружество, което не само

генерира, но и управлява някои от осъществените свои идейни проекти

Стройколукс ООД се занимава с инвестиционна и предприемаческа дейност

и отдаване под наем на недвижими имоти. Инвестиционната дейност на компанията е в няколко насоки:
♦ Инвестиции в жилищни имоти
♦ Инвестиции във ваканционни имоти
♦ Инвестиции в търговски площи и обществени сгради